Darmowa dostawa od 199,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin Wypożyczalni Gier Planszowych

Zasady działania wypożyczalni w sklepie ZGRANI.PL

 

1. Przed pierwszym wypożyczeniem należy dokonać rejestracji w Wypożyczalni i zapoznać się z Regulaminem (dostępny na stronie www.zgrani.pl w zakładce Wypożyczalnia gier lub u sprzedawcy).

2. Każdorazowe wypożyczenie gry związane jest z uiszczeniem kaucji zgodnie z cennikiem. Wysokość kaucji to cena rynkowa nowej wypożyczonej gry, bazując na cenach gier ze sklepu Zgrani (zaokrąglonej do pełnych złotych; nie obowiązują ceny promocyjne).

3. Kaucja za wypożyczenie przyjmowana jest w gotówce.

4. Opłata za wypożyczenie gry pobierana jest przy zwrocie gry, zgodnie z cennikiem Wypożyczalni.

5. Początkowy okres wypożyczenia wynosi 3 dni.

6. Możliwe jest wydłużenie czasu okresu wypożyczenia gry do maksymalnie 14 dni (licząc od pierwotnej daty wypożyczenia). W przypadku przekroczenia tego terminu grę uważa się za sprzedaną i kaucja nie podlega zwrotowi (o ile nie ustalono inaczej ze sprzedawcą).

7. Podstawowa opłata za wypożyczenie (3 dni) waha się od 5zł do 15zł w zależności od ceny gry.

8. Opłata za każdy dzień przedłużenia wypożyczenia wynosi od 1zł do 4zł w zależności od ceny gry.

9. Wypożyczającemu oddającemu grę przysługuje 5% rabatu na zakup nowego egzemplarza tytułu, który wypożyczał.

 

Zarejestruj się

 

Wypożycz grę uiszczając kaucję

 

Oddając grę odbierz kaucję i zapłać za czas wypożyczenia

 


 

 

Regulamin Wypożyczalni Gier Planszowych

 

1. Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych Sklepu Zgrani w Warszawie przy ul. Abrahama 12, zwanej dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającymi.

2. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które:

a) dokonają rejestracji w Wypożyczalni,

b) zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni,

c) podpiszą zobowiązanie o przestrzeganiu wszystkich przepisów Wypożyczalni.

3. Zapisu do Wypożyczalni dokonuje pracownik Wypożyczalni przy pierwszym wypożyczeniu na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Z tytułu każdorazowego wypożyczenia gry wystawiany jest rewers, potwierdzający wypożyczenie konkretnych gier, wysokość ich kaucji, oraz datę wypożyczenia. Rewers należy okazać podczas oddania gry.

5. Każdorazowe wypożyczenie gry związane jest z uiszczeniem kaucji zgodnie z cennikiem. Wysokość kaucji to cena rynkowa nowej wypożyczanej gry, bazowana na cenach w sklepie Zgrani (zaokrąglonej do pełnych złotych; nie obowiązują ceny promocyjne).

6. Kaucja musi być uiszczona w formie gotówki w momencie wypożyczania gry.

7. Opłata za wypożyczenie pobierana jest przy zwrocie gry, zgodnie z cennikiem Wypożyczalni.

8. Minimalny okres wypożyczenia gry wynosi 3 dni.

9. Jeżeli wypożyczający nie zwraca wypożyczonej gry w terminie 3 dni roboczych, Sklep Zgrani przyjmuje że wypożyczenie zostało przedłużone. Wypożyczenie może być przedłużone do maksymalnie 14 dni od dnia wypożyczenia (o ile nie ustalono inaczej ze sklepem).

10. W przypadku przedłużenia wypożyczenia naliczana jest opłata zgodna z Cennikiem Wypożyczalni, płatna przy zwrocie gry.

11. Za dni robocze przyjmuje się dni w które Sklep Zgrani jest otwarty.

12. W przypadku przekroczenia maksymalnego terminu wypożyczenia, czyli 14 dni - grę uważa się za sprzedaną i kaucja nie podlega zwrotowi.

13. Wypożyczalnia stara się na bieżąco kontrolować stan gier. Jednak z uwagi na inne obowiązki może się zdarzyć, że nie każda gra będzie poddana rutynowej kontroli w momencie oddania i w grze mogą wystąpić małe braki.

14. Jeżeli stan gry budzi wątpliwości, Wypożyczający powinien zgłosić ten fakt pracownikowi Wypożyczalni. Jeżeli wystąpienie braku zostanie stwierdzone już po wypożyczeniu, należy niezwłocznie poinformować Sklep (za pośrednictwem maila/telefonu bądź wiadomości na facebooku). W innym przypadku pracownik Wypożyczalni zakłada, że gra jest w stanie ogólnym dobrym. Wypożyczalnia zachęca do sprawdzenia zawartości w momencie wypożyczenia.

15. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonej gry oraz wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu (brak jakichkolwiek elementów gry, uszkodzenia mechaniczne, itp.), nie stwierdzone przez Wypożyczającego w chwili wypożyczenia lub w wiadomości do sklepu po otwarciu gry. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów gry, kaucja nie jest zwracana, a gra staje się własnością Wypożyczającego.

16. Kaucja podlega zwrotowi w momencie zwrotu gry w stanie nie gorszym niż w momencie wypożyczenia. Kaucja wypłacana jest w gotówce.

17. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia gry jeżeli na koncie Wypożyczającego przetrzymywane są już jakieś gry lub jeżeli klient nie uregulował jakichkolwiek opłat.

18. Istnieje możliwość rezerwacji gry w momencie, gdy dany tytuł jest na stanie Wypożyczalni. Rezerwacji dokonuje się poprzez:

a) kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią,

b) osobiście,

c) mailowo.

19. Wypożyczalnia ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

20. Wypożyczalnia ma prawo do kontaktu z Wypożyczającym w przeciągu 7 dni od zwrotu gry, (gra nie może być w międzyczasie wypożyczona innemu Wypożyczającemu) jeżeli podczas kontroli gry zostanie stwierdzony brak lub uszkodzenie gry, w celu uzyskania brakujących elementów, lub w przypadku niedostarczenia ich, uzgodnienia z Wypożyczającym formy rekompensaty.

21. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest w sklepie stacjonarnym Zgrani oraz na stronie internetowej http://www.zgrani.pl/.

22. Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest Cennik Wypożyczalni.

23. Wypożyczającemu przysługuje 5% rabatu na zakup nowego egzemplarza zwracanego tytułu w sklepie Zgrani. Zniżka nie obowiązuje w wypadkach opisanych w pkt. 14.

 


 

 

Cennik wypożyczalni

 

L.p.

Usługa

Opłata

1.

Rejestracja w wypożyczalni

0 zł

2.

Wypożyczenie gry

Cena wypożyczenia za 3 dni

Cena wypożyczenia za każdy kolejny dzień

 

Cena detaliczna gry do 40 zł

5 zł

1 zł

Cena detaliczna gry 41 – 75 zł

7 zł

2 zł

Cena detaliczna gry 76 – 120 zł

11 zł

3 zł

Cena detaliczna powyżej 120 zł

15 zł

4 zł

3.

Kaucja

100% ceny sklepowej tytułu

(zaokrąglonej do pełnych złotych)

4.

Uszkodzenie gry /zagubienie elementów / przetrzymanie powyżej 14 dni

Kaucja nie podlega zwrotowi, gra przechodzi na własność Wypożyczającego

 

Lista gier (stan na 1.03.2024r.)

Zaufane Opinie IdoSell
4.95 / 5.00 2083 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-12
Bardzo dobry kontakt ze sprzedającym, wszystko przebiegło sprawnie. Dziękuję!
2024-07-10
Jak zawsze super
pixelpixel